6
Alternatywne sformułowanie: Koalescencja to zjawisko, w którym dwie lub więcej cząstki scalają się, tworząc jedną większą cząstkę. W przypadku układów koloidalnych, takich jak piany i emulsje, koalescencja polega na połączeniu cząstek fazy rozproszonej, czyli kropli cieczy lub pęcherzyków gazu, w większe struktury, co skutkuje zmniejszeniem stopnia rozproszenia w układzie. Ten proces może prowadzić do rozdzielenia emulsji na różne fazy lub opadania piany. Przykładem takiego układu koloidalnego może być obecność wody w powietrzu. W chmurach proces koalescencji przyczynia się do tworzenia kropli deszczu.
Dodano: , wyświetleń 982
#5 49 39209
Powiązane (0)