4
Osiemnaście minut o tym, komu i do czego potrzebne są feminatywy oraz o tym, dlaczego zniknęły z języka i jakie tajemnicze siły sprawiają, że do niego wracają. O tym, które formy są potrzebne polszczyźnie, o logice języka i o tym, kto narzuca nam normy językowe. Uro­dzony 28 maja w demo­kra­tycz­nej Pol­sce, w Knu­ro­wie na Gór­nym Ślą­sku, w mie­ście tak małym, że gdyby było ładne, moż­na by je nazwać kame­ral­nym. Absolwent Kom­pa­ra­ty­styki Lite­rackiej na UJ. Redaktor inicjująco-prowadzący wydawnictwa W.A.B., nauczyciel akademicki, popularyzator wiedzy o języku polskim i instruktor pisania.
Dodano: , wyświetleń 1042
#5 49 39251
Powiązane (0)