31
Od autora: 18 lutego 2021 podczas marszu przez Dolinę Dolnego Sanu, natknęliśmy się na świeżo wykopany rów melioracyjny osuszający starorzecze. Starorzecze to stanowi niezwykle cenny przyrodniczo obszar. Zlokalizowane jest zresztą w obszarze Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu, jest ono chronionym siedliskiem 3150 - starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion.
Dodano: , wyświetleń 2445
#5 43 23473
Powiązane (0)